Nümunə 2. Dividendlərdən vergi necə tutulur? | Banco.az

Nümunə 2. Dividendlərdən vergi necə tutulur?

Bu dəfə isə Sizə faizlərin, yəni dividendlərin aylıq ödəndiyi təqdirdə verginin necə tutulması mexanizmi ilə tanış etmək istərdik.

Mövzuya yenidən qayıtma səbəbimiz portalımıza daxil olan müraciətlərlə bağlıdır. Əmanətçilər depozit faizlərini hər ay aldıqları halda verginin necə tutulub, tutulmaması ilə maraqlanırlar.

Xatırladaq ki, vergi dividendlərin 500 AZN-dən çox olan hissəsindən, illik 10% olmaqla tutulur.

Nümunə üzərində nəzərdən keçirək

 • Məbləğ: 30 000 AZN
 • Müddət: 12 ay
 • Faiz: illik 12%
 • Kapitallaşma: Yoxdur
 • Məbləğin artırılması: nəzərdə tutulmayıb
 • Məbləğin azaldılması: nəzərdə tutulmayıb
 • Faizlərin ödənişi: hər ay

Biz nümunələri tərtib edərkən, 1 ili şərti olaraq 360 gün olaraq hesablamışıq. Çünki Azərbaycanda praktikada  məhz bu hesablama götürülür, il 360 gün, bir ay isə 30 gün olaraq hesablanır.

Gəlin ilk öncə illik divendlərimizin həcmini və bir günə hesabalanan faizin həcmini tapaq.

Cəmi faizlər = Əsas məbləğ/100*İllik faiz/360*Müddət günlərlə

Cəmi faizlər = 30000/100*12/360*360= 3600 AZN

Bir günə düşən faiz = 30000/100*12/360= 10 AZN (bir ayda 300 AZN)

Cəmi vergi = (3600 AZN- 500 AZN)* 10% =310 AZN

Bir günə düşən vergi = ((3600 AZN- 500 AZN)* 10%)/ 360= 0,86

Bir aya düşən vergi = 0,86*30 = 25,80

 

Ayların sayı

Günlər

Əsas məbləğ

Dividend

Vergi

Vergiden sonra dividend

0

 

30000,00

Günlük:10,00

Günlük: 0,86

 

1

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

2

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

3

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

4

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

5

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

6

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

7

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

8

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

9

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

10

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

11

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

12

30

30000,00

300,00

25,80

274,20

 

 

 

 

 

 

Cəmi

360

30000,00

3600,00

309,60

3290,40

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Növbəti nümunə:

 • Məbləğ: 5 000 AZN
 • Müddət: 12 ay
 • Faiz: illik 11%
 • Kapitallaşma: Yoxdur
 • Məbləğin artırılması: nəzərdə tutulmayıb
 • Məbləğin azaldılması: nəzərdə tutulmayıb
 • Faizlərin ödənişi: hər ay

Cəmi faizlər = Əsas məbləğ/100*İllik faiz/360*Müddət günlərlə

Cəmi faizlər = 5000/100*12/360*360= 550,80 AZN

Bir günə düşən faiz = 5000/100*12/360= 1,53 AZN (bir ayda 45,90 AZN)

Cəmi vergi= (550,80  AZN- 500 AZN)* 10% =5,08 AZN

Bir günə düşən vergi = ((550,80  AZN- 500 AZN)* 10%)/ 360= 0,014

Bir aya düşən vergi = 0,014 *30 = 0,42

 Ayların sayı

Günlər

Əsas məbləğ

Dividend

Vergi

Vergiden sonra dividend

0

 

5 000 

1,53

0,01

 

1

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

2

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

3

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

4

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

5

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

6

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

7

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

8

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

9

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

10

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

11

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

12

30

5 000 

45,90

0,42

45,48

 

 

 

 

 

 

 

360

 

550,80

5,08

545,72

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et