Nümunə 1. Dividendlərdən vergi necə tutulur? | Banco.az

Nümunə 1. Dividendlərdən vergi necə tutulur?

Portalımıza dividendlərdən tutulan vergilərn necə hesablanması ilə bağlı suallar daxil olur. Bunu nəzərə alaraq, hər dəfə real bir nümunə üzərində vergi mexanizmini izah etməyə çalışacağıq.

Müraciətçi bizə ötən ilin iyul ayının 25-də banka 29 min azn məbləğində depozit qoyduğunu bildirib. Depozitin illik 12%-lə və faizlərin kapitallaşmadan hesablandığını nəzərə alaraq, aşağıdakı cədvəli tərtib edirik.

Müddət: 24 ay

Faiz: illik 12%

Kapitallaşma: Yoxdur

Məbləğin artırılması: nəzərdə tutulmayıb

Məbləğin azaldılması: nəzərdə tutulmayıb

Ayların sayı

Tarix

Aydakı günlərin sayı

Əsas məbləğ

Hesablanan faizlər

Vegi

0

25.07.2014

 

29 000,00

 

 

1

25.08.2014

31

29 000,00

295,56

 

2

25.09.2014

31

29 000,00

295,56

 

3

25.10.2014

30

29 000,00

286,03

 

4

25.11.2014

31

29 000,00

295,56

 

5

25.12.2014

30

29 000,00

286,03

 

6

25.01.2015

31

29 000,00

295,56

 

7

25.02.2015

31

29 000,00

295,56

 

8

25.03.2015

28

29 000,00

266,96

 

9

25.04.2015

31

29 000,00

295,56

 

10

25.05.2015

30

29 000,00

286,03

 

11

25.06.2015

31

29 000,00

295,56

 

12

25.07.2015

30

29 000,00

286,03

(2021,26-500)/100*10

13

25.08.2015

31

29 000,00

295,56

- 152,1

14

25.09.2015

31

29 000,00

295,56

 

15

25.10.2015

30

29 000,00

286,03

 

16

25.11.2015

31

29 000,00

295,56

 

17

25.12.2015

30

29 000,00

286,03

 

18

25.01.2016

31

29 000,00

295,56

 

19

25.02.2016

31

29 000,00

295,56

 

20

25.03.2016

29

29 000,00

276,49

 

21

25.04.2016

31

29 000,00

295,56

 

22

25.05.2016

30

29 000,00

286,03

 

23

25.06.2016

31

29 000,00

295,56

(3489,53-500)/100*10

24

25.07.2016

30

29 000,00

286,03

-298,953

Cəmi      

6969,53

- 451,053

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Vergilərin hesablanması müqavilənin imzalanma müddətindən asılı olmayaraq, bu il hesablanan faizlərə şamil edildiyi üçün, biz hesablamada 2014-cü il ərzində hesablanan faizləri nəzərə almayacağıq.

2015-ci ilin iyulun 25-də depozitin ilk ili tamam olur. Həmin müddət ərzində müştərinin hesablanmış faiz gəlirlərinin cəmi 3480 AZN-dir ki, bunun 1458,74 AZN-i ötən ilə, 2021,26 AZN-isə bu ilə təsadüf edir. Deməli biz (2021,26 -500)*10% düsturu ilə bu il üçün ödəniləcək verginin həcmini tapa bilərik. Müştərinin ödəyəcəyi vergi məbləği 151, 2 AZN edir.

Depozitin növbəti ili isə 2016-ci ilin iyulun 25-də tamamlanır və artıq həmin ildə vergilər tam 12 ay üçün hesablanır. Beləliklə, 2016-ci ildə cədvəldən də göründüyü kimi müştərinin hesablanmış faiz gəlirlərinin cəmi 3489, 53 AZN edir ki, bu zaman ödəniləcək vergini tapmaq üçün də bu formuldan istifadə edə bilərik.

(3489,53 -500)*10% = 298,953 AZN edir.

Cəmi 2 il ərzində ödəniləcək verginin cəmi isə 451 AZN edir. 

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et