Bilboardların inkişafı və yeni texnologiyalar haqqında | Banco.az

Bilboardların inkişafı və yeni texnologiyalar haqqında

Bilboard reklamları ən əhəmiyyətli təkamülü rəqəmsallaşmağa başlayaraq keçirdi. İstehlakçı sayının artması, habelə həyat tərzi və texnologiyanın davamlı inkişafı ilə geniş yayılan bilboard reklamları texnologiya ilə uyğunlaşaraq markaların seçimi halına gəldi.

Şəkilli, yazılı və ya səsli nümayiş imkanı təqdim edən müxtəlif reklam formatlarını ehtiva edən açıq hava reklamçılığın ən geniş yayılan forması bilboardlardır. 

Qəzet, radio və televiziya qədər faydalı hala gəldiyi üçün geniş yayılan bilboardlar illər ərzində inkişaf etdi. Bu inkişaf ənənəvi kommunikasiya vasitələrinin əksi istiqamətdə baş verdi, çünki bilboardlar illərlə mesajı auditoriyaya ötürmək yerinə, kütlənin mesaja gəlməsini təmin etdi.

Bilboardlar vasitəsilə verilən mesaj istehlakçıya 8 saniyədən az müddətdə ötürülə bilir. 

Bilboardların digər bir fərqi hərəkətli bazarı hədəf aldığı üçün xüsusi bir təqdimat üsulunun vacibliyi idi. Mesajın məhdud sayda sözdən ibarət olması səbəbindən məhsul və ya xidmətin ətraflı təsvirinə yer verilmirdi. Bu səbəbdən reklam panoları həmişə istehlakçının ağılında unudulmaz marka yaradan bir şəkildə yaradılmışdır. Nəticədə, istehlakçıların baxmadan keçə bilməyəcəyi yaradıcı variantları təklif etmək üçün inkişaf etmişdir. 

Bilboard reklamının qızıl dövrü

Hal-hazırda dijital bilboardlarda görüntü sabit qalır və ya bir neçə saniyə aralığında dəyişir. Həm də birdən çox şirkət eyni sahəni istifadə edə bilər. Belə ki, açıq hava reklamlarının rəqəmsala çevrilməsi markaların daha çox fərdi kampaniyalarına imkan verir. Əvvəllər istehlakçı davranışının uzunmüddətli araşdırmasını tələb edən bilboard reklamlarında bu gün real vaxt ölçmələrindən istifadə edərək daha real və daha sürətli məlumatların təmin edilməsi mümkün oldu.

Bundan əlavə, PwC-yə görə, markaların reklamlarının görünməsi və müştəriləri hərəkətə gətirmək yönündəki istəkləri dijital reklamçılığa meylləri artırır.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Nielsenin sözlərinə görə, mobil və xarici reklam; həm də bir yerə gedən istehlakçını hədəfləyir. Brendlər artıq bu iki sahədə öz strategiyalarını qururlar və daha interaktiv kampaniyalar həyata keçirirlər.

Online data kreativ strategiyanı istiqamətləndirir

Bilboardlara dair məlumatlardan yola çıxaraq media planlamasının yenilikçi təcrübələri tərtib etməsinin nə qədər vacib olduğunu görürük. Məlumatların yaradıcı istifadəsinə dair son nümunə Yandex-dən gəldi. Yandex Naviqasiya rəqəmsal ünsiyyətə fərqli bir ölçü gətirən müstəqil rabitəli "Digital Billboard" adlı yeni reklam modelini təqdim etdi. Digital Billboard ilə bütün markalar, indi yeniliklərini və kampaniyalarını hər hansı bir yerə istiqamətləndirmədən elan edə bilər. Bu reklamlar nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə istifadəçilərə göstərilir.

Avtomatlaşdırma və proqramatik marketinq açıq hava reklamlarında da özünü göstərir. Keçmişdə billboardların icarəsi çətin bir iş idi. Hal-hazırda bu proses daha səmərəli və avtomatik hala çevrilmişdir. Bəzi proqramlaşdırıla bilən platformalar reklamverenlərin eyni interfeysdə eyni zamanda mobil və billboard sahələrini icarə etməyə imkan verir. Bu da lokasiyaya əsaslanan strategiyaları inkişaf etdirməyi asanlaşdırır. Dijital bilboardlar digər rəqəmsal reklamlar kimi gün ərzində baxıla bilər, analitik nəticələr əldə edilə bilər və təbii ki, bu proses ənənəvi üsullardan daha sürətli olacaqdır.

Ağıllı şəhərlər rəqəmsal reklamlara olduğu kimi dijital bilboardlara da müsbət yöndə təsir göstərir. Şəhərlər əlaqəli və "ağıllı" olduqca reklamverenlərin auditoriyaya çatmasını daha da asanlaşdırır. Reklam tərəfindən dəstəklənən "ağıllı şəhər" layihələri evdən kənar ekosistemlər yaratmağa başladı. Bu ekosistemlər də nəhəng məlumat mənbəyidir.

Rəqəmsallaşmanın dijital bilboardlara gətirdiyi ən son yeniliklərdən biri video analiz texnologiyasıdır. Yollardakı avtomobillərin marka və modellərini anlayaraq bilboardlarda xüsusi reklamlar göstərməyi mümkün edəcək bu texnologiyanın marketinq və reklam sahəsində zəngin tətbiqlərini görəcəyik. Məsələn, bilboardun təsbit etdiyi bir neçə illik avtomobilin sürücüsünə yeni bir model avtomobil reklamı göstərəcəkdir.

Pərvanə Aslanova, Banco.az

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et