Son illərdə uçot dərəcəsi necə dəyişib? | Banco.az

Son illərdə uçot dərəcəsi necə dəyişib?

Uçot dərəcəsi –Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi borclar üzrə faiz dərəcəsidir.  Uçot dərəcəsi həm də yenidən maliyyələşmə dərəcəsi adlanır. 

AMB-in uçot dərəcəsi – kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsinin başlıca oriyentirdir. Bu göstəricinin həcmi pul vəsaitlərinin dəyərini müəyyən edir, daha doğrusu bank təşkilatlarının çıxış əldə etdiyi kredit resurslarının qiyməti müəyyən olunur.

Bundan sonra isə kreditlər üzrə faizlərin ölçüsü müəyyən olunur, daha sonra bu kreditlər fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim olunur. Uçot dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa, kreditlər üzrə faiz dərəcəsi də bir o qədər yüksək olar. Bundan əlavə uçot dərəcəsi vasitəsi ilə ölkədəki infilyasiya səviyyəsi tənzimlənir. 

Son illərdə ölkəmizdə uçot dərəcəsi isə belə dəyişmişdir. 

Gördüyünüz kimi, son dörd il ərzində uçot dərəcəsi enməyə məruz qalır. 

Amma faktiki olaraq, ölkəmizdə uçot dərəcəsinin dəyişməsi kredit faizlərinə ciddi təsir göstərmir. 

Bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü ölkələrinin əksəriyyətinin qanunvericiliyinə əsasən, mərkəzi bankın inzibatı qaydada bu uçot dərəcəsini dəyişmək hüququ vardır. İqtisadi konyunkturada baş verən dəyişikliklərə reaksiya olaraq, mərkəzi bank uçot dərəcəsini həm azalda, həm də artıra, müvafiq olaraq, pul təklifini də artırıb, azalda bilər.

  1. Uçot dərəcəsini aşağı saldıqda kommersiya bankları tərəfindən mərkəzi bankın pullarına olan tələbi artır, kommersiya bankları daha çox pul götürməyə çalışır ki, bunun sayəsində də onların maliyyə imkanları böyüyür.
  2. Uçot dərəcəsi qalxdıqda isə kommersiya banklarda əks reaksiya müşahidə olunur: Mərkəzi Bankın kreditlərinə tələbat aşağı düşür və bankların maliyyə imkanları məhdudlaşır.

Həmçinin nəzərinizə digər dünya ölkələrindəki uçot -yenidən maliyyələşmə dərəcələrini təqdim etmək istərdik.

Mərkəzi Bankların qısa icmalı

Mərkəzi Banklar

Cari faiz dərəcəsi

Növbəti toplantı tarixi

Bundan öncəki göstərici

İngiltərə Bankı

0,500 %

09-04-2014 - 11:00

03-05-2009 - 12:00

Kanada Bankı

1,000 %

09-03-2014 - 14:00

09-08-2010 - 13:00

Yaponiya Bankı

0,100 %

01-01-0001 - 00:00

12-19-2008 - 05:27

Avropa Mərkəzi Bankı

0,150 %

09-04-2014 - 11:45

06-05-2014 - 11:45

Mili İsveçrə Bankı

0,000 %

09-18-2014 - 07:30

08-03-2011 - 07:00

Avstraliya Ehtiyatlar Bankı

2,500 %

10-07-2014 - 04:30

08-06-2013 - 04:30

FES(Federal Ehtiyatlar)

0,250 %

09-17-2014 - 18:00

12-16-2008 - 19:15

Yeni Zelandiya Mərkəzi Bankı

3,500 %

09-10-2014 - 21:00

07-23-2014 - 21:00

 

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki göstərici

Misir

8,750 %

9,250 %

09-19-2013 - 09:00

Cənubi Afrika

5,750 %

5,500 %

07-17-2014 - 13:00

Afrika

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki göstərici

Avstraliya

2,500 %

2,750 %

08-06-2013 - 04:30

Hong Konq

0,500 %

1,500 %

12-17-2008 - 02:00

Hindistan

8,000 %

7,750 %

01-28-2014 - 05:30

İndoneziya

7,500 %

7,250 %

11-12-2013 - 09:00

Çin

6,000 %

6,310 %

07-05-2012 - 11:00

Yeni Zelandiya

3,500 %

3,250 %

07-23-2014 - 21:00

Koreya Respublikası

2,250 %

2,500 %

08-14-2014 - 01:00

Tayvan

1,875 %

1,750 %

07-01-2011 - 17:00

Filippin

3,500 %

3,750 %

10-25-2012 - 08:30

Yaponiya

0,100 %

0,300 %

12-19-2008 - 05:27

Asiya Sakit Okean Regionu

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki toplantı

Böyük Britaniya

0,500 %

1,000 %

03-05-2009 - 12:00

Macarıstan

2,100 %

2,300 %

07-22-2014 - 12:00

Danimarka

1,250 %

1,000 %

07-08-2011 - 08:00

Avropa Valyuta İttifaqı

0,150 %

0,250 %

06-05-2014 - 11:45

İslandiya

6,000 %

5,750 %

11-14-2012 - 09:00

Norveç

1,500 %

1,750 %

03-14-2012 - 13:00

Polşa

2,500 %

2,750 %

07-03-2013 - 12:51

Ruminiya

3,250 %

3,500 %

08-04-2014 - 08:00

Çexiya

0,050 %

0,250 %

11-01-2012 - 10:00

İsveçrə

0,000 %

0,250 %

08-03-2011 - 07:00

İsveç

0,250 %

0,750 %

07-03-2014 - 07:30

Avropa

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki toplantı

Bəhreyn

2,250 %

2,750 %

01-04-2010 - 08:00

Türkiyə

8,250 %

8,750 %

07-17-2014 - 11:00

Yaxın Şərq

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki toplantı

Kanada

1,000 %

0,750 %

09-08-2010 - 13:00

Meksika

3,000 %

3,500 %

06-06-2014 - 14:00

ABŞ

0,250 %

1,000 %

12-16-2008 - 19:15

Avropa

 

Ölkə

Cari faiz dərəcəsi

Bundan öncəki göstərici

Bundan öncəki toplantı

Braziliya

11,000 %

10,750 %

04-03-2014 - 01:52

Kolumbiya

4,250 %

4,000 %

07-31-2014 - 17:00

Peru

3,750 %

4,000 %

07-11-2014 - 23:00

Çili

3,500 %

3,750 %

08-14-2014 - 22:00

Cənubi Amerika

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et