Depozit üzrə faizlərin hesablanması – mürəkkəb faizlər | Banco.az

Depozit üzrə faizlərin hesablanması – mürəkkəb faizlər

Müərrək faizlər düsturu

M = X * (1 + f*d/y)n

M – yekun məbləğ

x – ilkin məbləğ (məsələn 5000)

f- illik faiz dərəcəsi/100 . məsələn 10/100= 0,1

d –kapitallaşan günlərin sayı (rüblük olarsa 90,aylıq olarsa 30)

y – il ərzində günlərin sayı ( təqvim ili 360 və ya 365)

n – dövrlərin sayı (rüblük olarsa 4, aylıq olarsa 12)

Mürəkkəb faizli depozitlərdə mütləq hesablanmış faizlərin depozitlərə əlavə olunması bir neçə dövr şəklində həyat keçilir, bu da aylıq, rüblük və illik ola bilər (əgər depozit bir neçə ilə nəzərdə tutulubsa). Faizlərin əsas məbləğə əlavə olunması faizlərin kapitallaşması kimi də adlandırılır.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Beləliklə depozit üzrə faizlər eyni olsa da sonda gəlirləriniz daha çox olur.

1. Məsələn müştəri banka 5000 manatı 1 illik müddətinə depozit kimi yerləşdirir, yenə də 10%-lə. Lakin bu dəfə faizlər hər rübün sonunda əsas məbləğə əlavə olur (deməli əlavə üç dəfə olacaq, çünki dördüncü rübün sonunda siz məbləği götürürsünüz)

M= 5000* (1 +0,1*90/360)4=5000 * (1 +0,125)4=  5000 *1,10381=5519,06

Müqavilədən asılı olaraq kapitallaşma dövrlərinin sayı daha da çox ola bilər. Aşağıdakı nümunədə isə eyni şərtlərlə təqdim olunan depozitin hər ay ərzində kapitallşamasını nəzərdən keçirəcəyik. ( 1 ayda 30 gün olduğunu nəzərə alın).

M= 5000* (1 +0,1*30/360)12=5000 * (1 +0,008)12=  5000 *1,10471=5523,56

Faizlərin hər ay kapitallaşması halında gəlirləriniz daha çox olur və bu üsul getdikcə daha çox tətbiq edilir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et