Bakı Fond Birjasında əməliyyatların ümumi həcmi açıqlandı | Banco.az

Bakı Fond Birjasında əməliyyatların ümumi həcmi açıqlandı

Bakı Fond Birjasında 01.01.2022-30.06.2022 tarixləri ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 7,949,540,470 manat təşkil etmişdir. Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızlar üzrə ticarət həcmində 157 %,  korporativ qiymətli kağızlar üzrə olan repo əməliyyatları üzrə 6 dəfəyə yaxın, korporativ istiqrazlar üzrə (ipoteka istiqrazları istisna olmaqla) ilkin bazar əməliyyatlarında isə 100 dəfəyə yaxın artım müşahidə olunmuşdur.

2022-ci ilin iyun ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 4,127,977,855  manat təşkil etmişdir.

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

01.01.2022-30.06.2022

01.01.2022-30.06.2022

 Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla)

 Əqdlərin orta günlük sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

4,448,457,305

1,002

39,021,555

8.79

1.1. İlkin bazar

4,150,823,685

672

36,410,734

5.89

Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi)

656,140,772

151

5,755,621

1.32

ARMB* qiymətli kağızları

3,494,682,912

521

30,655,113

4.57

1.2. Təkrar bazar

297,633,620

330

2,610,821

2.89

Dövlət istiqrazları

283,465,598

318

2,486,540

2.79

ARMB qiymətli kağızları

14,168,022

12

124,281

0.11

2. Korporativ qiymətli kağızlar

524,269,920

2,158

4,598,859

18.93

2.1. İlkin bazar

339,992,051

198

2,982,386

1.74

2.1.1. Səhmlər

8,936,160

26

78,387

0.23

2.1.2. İstiqrazlar

331,055,891

172

2,903,999

1.51

-  İpoteka istiqrazları

130,187,916

9

1,141,999

0.08

-  Digər istiqrazlar

200,867,976

163

1,762,000

1.43

2.2. Təkrar bazar

184,277,869

1,960

1,616,473

17.19

2.2.1. Səhmlər

2,060,943

1,571

18,078

13.78

2.2.2. İstiqrazlar

182,216,926

389

1,598,394

3.41

-  İpoteka istiqrazları

104,202,060

8

914,053

0.07

-  Digər istiqrazlar

78,014,867

381

684,341

3.34

3. Repo əməliyyatları

2,976,813,245

1,460

26,112,397

12.81

Dövlət istiqrazları üzrə

1,783,316,349

1,105

15,643,126

9.69

ARMB qiymətli kağızları üzrə

1,169,676,008

231

10,260,316

2.03

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

23,820,887

124

208,955

1.09

Cəmi (1+2+3)

7,949,540,470

4,620

69,732,811

40.53

  -  o cümlədən: ilkin bazar    

4,490,815,736

870

39,393,120

7.63

  -  o cümlədən: təkrar bazar

481,911,489

2,290

4,227,294

20.09

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı      

** Tircarət günlərinin sayı –114 gün                       

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et