Mənfəət vergisindən azadolma güzəşti | Banco.az

Mənfəət vergisindən azadolma güzəşti

Startap" şəhadətnaməsi əldə edərək sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə mənfəət vergisindən azadolma hüququna malikdirmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəəti "Startap" şəhadətnaməsi aldıqları tarixdən 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 106.1.23-cü maddə

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et