Hesablanmış sığorta haqqları və sığorta ödənişləri - 2019 (Siniflər üzrə) | Banco.az

Hesablanmış sığorta haqqları və sığorta ödənişləri - 2019 (Siniflər üzrə)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təqdim etdiyi statistik məlumatlara əsasən 2019 cu ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta haqqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumatı sizlərə təqdim edirik. Palatanın məlumatına əsasən, 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən 132.8 mln. manat məbləğində sığorta haqları toplanıb, 33.1 mln. manat məbləğində sığorta ödənişləri həyata keçirilib.           

Könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar 103.9 mln. manat, ödənişlər isə 21.3 mln. manat təşkil edib. İcbari sığorta bazarı üzrə haqlar 28.9 mln. manat, ödənişlər isə 11.8 mln. manat olub.

2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 78.2%-i könüllü, 21.8%-i  isə  icbari  sığorta  növlərinin  payına  düşüb. Sığorta ödənişlərinin  64.4%-i könüllü, 35.6%-i icbari sığorta növləri hesabına formalaşıb.

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış                                                                                                         
              sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında                                                                                                               M  Ə  L  U  M  A  T

(təcili məlumatlar əsasında)

   

(min manatla)

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

103,950.5

21,337.9

 o cümlədən:

 

 

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

24,798.8

11,750.7

     həyatın yaşam sığortası

18,201.8

11,203.2

     həyatın ölüm halından sığortası

6,048.7

547.5

     əmək qabiliyyətinin sığortası

531.9

0.0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

16.4

0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

79,151.7

9,587.2

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

53,141.9

6,869.1

    tibbi sığorta

52,214.4

6,823.2

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

502.7

24.2

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

424.8

21.7

Əmlak sığortası, o cümlədən:

26,009.8

2,718.1

əmlakın sığortası,  o cümlədən:

19,191.8

2,513.0

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

7,042.5

622.1

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

4,972.1

20.1

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

4,091.9

1,705.2

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

2,159.8

0.0

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

750.4

13.8

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

116.8

151.8

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

4.1

0.0

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0.0

0.0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

54.2

0.0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası

54.2

0.0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0.0

0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

6,801.5

205.1

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

3,517.7

189.8

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2,114.3

0.0

       peşə məsuliyyətinin sığortası

659.4

0.0

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

226.1

0.0

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

188.8

2.8

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

95.2

12.5

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

kredit sığortası, o cümlədən:

14.3

0.0

       kreditlərin sığortası

14.3

0.0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

2.2

0.0

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

2.2

0.0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

28,868.3

11,778.0

 o cümlədən:

 

 

Həyat sığortası üzrə

6,258.4

556.0

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

6,258.4

556.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

22,609.9

11,222.0

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

12,715.2

9,897.3

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

7,870.9

670.0

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

1,845.0

181.7

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

85.7

0.0

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

33.5

473.0

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

31.0

0.0

      digər icbari sığorta növləri

28.6

0.0

YEKUN

132,818.8

33,115.9

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Nüsrət XƏLİLOV, banco.az

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et