BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi | Banco.az

BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi

BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi

(2017-ci il yanvar-noyabr ayları üzrə)

 

 

İnvestisiya Şirkətləri

Qiymətli Kağızın növünə görə

“Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC

"Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC

"AzFinance İnvestisiya    Şirkəti" QSC

"Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti"   ASC

"PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC

"İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC

 

 

"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC

 

Dövlət İstiqrazları

 3,345,087,709.51

    415,451,205.36

 1,489,551,558.75

 52,707,892.22

   40,144,894.11

            10,210.18

    341,910,523.32

Korporativ İstiqrazlar

    668,682,224.98

      24,197,362.72

    294,131,061.35

      384,616.53

 199,185,863.73

        1,047,603.23

      38,197,936.29

Səhm

      72,491,913.60

 1,299,917,072.40

      34,292,239.90

      166,349.20

         82,528.00

            37,316.00

            12,216.00

Repo

          862,943.00

                       -  

      29,914,335.68

                   -  

     2,949,311.46

                       -  

                       -  

Törəmə maliyyə alətləri

                       -  

 2,579,143,947.36

                       -  

                   -  

                     -  

 2,579,143,947.36

                       -  

Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə)

 4,087,124,791.09

 4,318,709,587.84

 1,847,889,195.67

 53,258,857.95

 242,362,597.30

 2,580,239,076.76

    380,120,675.61

(AZN)

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

 

 

⃰  "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC Törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et