2017-cı il üçün BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli | Banco.az

2017-cı il üçün BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

2017-cı ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 11,634,000,759.40 AZN  təşkil etmişdir.

 

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Bazarın sektoru

Dövriyyə (azn), 2017

Dövriyyə (azn), 2016

 

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı

 4,967,035,824.79

942

   685,118,050.33

238

MN Dövlət İstiqrazları 

    705,650,044.47

400

   524,720,125.40

224

Dİ yerləşdirmə

        665,393,643.33

                  331

       380,588,695.43

                               173

Dİ təkrar

          40,256,401.14

                    69

       144,131,429.97

                                 51

AMB Notları

 4,261,385,780.32

542

160397924.9

14

NOT yerləşdirmə

     4,249,207,656.13

                  538

       160,397,924.93

                                 14

NOT təkrar

          12,178,124.19

                      4

                             -  

                                  -  

II. Pay bazarı

    703,505,817.55

1451

   117,663,353.85

1905

Səhmlər yerləşdirmə

        684,621,094.93

                      7

       114,681,000.00

                                 16

Səhmlər təkrar

          18,884,722.62

               1,444

           2,982,353.85

                            1,889

III. Borc Alətləri Bazarı

788,307,927.29

832

   276,229,675.04

562

AİF istiqrazları  yerləşdirmə

        250,834,182.00

                    38

                             -  

                                  -  

AİF istiqrazları təkrar

        350,789,185.72

                    45

         26,639,576.70

                                 12

Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə

                              -  

                     -  

       168,990,229.45

                               467

Digər korporativ istiqrazlar * təkrar

        186,684,559.57

                  749

         80,599,868.89

                                 83

     -  o cümlədən market meyker

           1,883,255.00

 -

          1,687,722.86

 -

IV. REPO əməliyyatları

16,863,295.07

29

2,064,763.58

2

AMB-nin Repo əməliyyatları

                              -  

                     -  

                             -  

                                  -  

Digər Repo əməliyyatlar

          16,863,295.07

                    29

           2,064,763.58

                                   2

V. Törəmə Alətlər Bazarı

5,158,287,894.70

76,742.00

4,126,677,196.82

41,151.00

Valyuta

          4,790,055,101

             69,068

         3,864,013,134

                          35,920

Əmtəə

             368,232,794

               7,674

            262,664,063

                            5,231

Cəmi

11,634,000,759.40

79,996.00

5,207,753,039.62

43,858.00

  -  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)

          5,850,056,576

                  914

            824,657,850

                               670

  -  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)

             608,792,993

               2,311

            254,353,229

                            2,035

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et