Xalis xarici aktivlər (kommersiya bankları üzrə) | Banco.az

Xalis xarici aktivlər (kommersiya bankları üzrə)

Kommersiya bankları tərəfindən qeyri-rezidentlərlə xarici valyutada, manatla və qiymətli metallarla aparılmış aktiv-passiv əməliyyatların saldosudur.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et