Mənfəət vergisi | Banco.az

Mənfəət vergisi

Mənfəət vergisi (profit tax) – vergi ödəyicisinin gəliri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə gəlirdən çıxılan xərci arasındakı fərq onun mənfəətidir. Mənfəətdən ödənilən vergiyə mənfəət vergisi deyilir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et