LİBOR | Banco.az

LİBOR

LİBOR (London InterBank Offered Rate) dərəcəsi – London banklararası kredit bazarında ən
öncül banklar tərəfindən təklif olunan faiz dərəcələrinin orta göstəricidir. LİBOR – qısamüddətli kreditlərin topdansatış qiymətidir. LİBOR dünya miqyasında digər faiz dərəcələri üçün orientir rolunu oynamaqla, dəyişən faizli kredit müqavilələrdə ən geniş istifadə olunan bir göstəricidir. Bu zaman kredit faizləri “LİBOR +”, yaxud “LİBOR –” kimi hesablanır.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et