Kredit xətti | Banco.az

Kredit xətti

Bankın, yaxud digər kredit institutunun borc alan subyekt qarşısında kredit vəsaitini təqdim
etməklə bağlı öhdəliyi, yaxud bu öhdəliyin hüquqi rəsmiləşdirilməsidir. Bu zaman kredit vəsaiti bir dəfəlik deyil, hisssə-hissə təqdim olunur və borc alan subyektin bütün müqavilə şərtlərinə əməl etdiyi təqdirdə kreditor kredit məbləğinin növbəti hissəsinin təqdim edilməsi ilə bağlı öhdəlik daşıyır.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et