Kredit təşkilatı | Banco.az

Kredit təşkilatı

Kredit təşkilatı (credit organization) – bank, xarici bankın yerli filialı və ya bank olmayan kredit təşkilatıdır. Kredit təşkilatlarından olan kommersiya bankları tərəfindən müəssisələrə, təşkilatlara və əhaliyə verilən kreditlər isə qaytarılmaq, təcililik, təminatlılıq və öhdəçilik şərti ilə təsərrüfatlara və əhaliyə verilən pulun məbləğini göstərir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et