Klirinq | Banco.az

Klirinq

Klirinq (clearing) – mal, xidmət və qiymətli kağızlara görə ödəmədə əks tələb və öhdəliklərin qarşılıqlı uçotuna əsaslanan nağdsız hesablaşma sistemidir. Daxili, banklararası və beynəlxalq valyuta klirinqləri vardır. Klirinq hesablaşmalar sisteminin bir və ya bir neçə iştirakçısının həmin sistemin bir və ya bir neçə digər iştirakçısına verdiyi və ya onlardan aldığı ödəniş məbləğləri üzrə yaranan tələblərin və öhdəliklərin onların fərqi olan bir xalis tələb və ya bir xalis öhdəliyə çevrilməsi prosesidir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et