Faizlər | Banco.az

Faizlər

Faizlər (interest rates) – borc öhdəlikləri ilə bağlı olan hər hansı ödəmə, o cümlədən kreditlərin (ssudaların) və ya depozitlərin (hesabların) verilməsi üçün ödəmələr.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et