Cari hesab | Banco.az

Cari hesab

Cari hesab (current account) – müştərinin adına açılır və pul vəsaitlərinin saxlanılması və nağdsız hesablaşmalar aparmaq üçün, pul köçürmələrinin alınması və göndərilməsi üçün istifadə edilir. Hesabla əməliyyatları yalnız onun sahibi və ya hesab sahibinin göstərdiyi şəxslər apara bilər.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et