Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları | Banco.az

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları (consolidated financial reports) – əsas cəmiyyətin (ortaqlığın) və onun törəmə cəmiyyətlərinin vahid mühasibat uçotu subyekti kimi təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarıdır.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et