Beynəlxalq bank bazarı | Banco.az

Beynəlxalq bank bazarı

Beynəlxalq bank bazarı (interbank market) – bankların təsbit edilmiş müddət ərzində qısamüddətli likvidlik problemlərini uyğunlaşdırmaq üçün öz aralarında borc alıb verdiyi pul bazarıdır. Faiz dərəcəsini müəyyənləşdirən birinci dərəcəli bankların faiz dərəcəsi inter-bank offered rate adlanır.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et