Bazar qiyməti | Banco.az

Bazar qiyməti

Bazar qiyməti (market price) – bazar qiyməti malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti deməkdir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et