Balans mənfəəti (zərəri) | Banco.az

Balans mənfəəti (zərəri)

Balans mənfəəti (zərəri) (balanced profit/damage) – məhsulun (iş və xidmətlərin), material ehtiyatlarının satışından əldə edilən mənfəət də daxil edilməklə, müəssisələrin fəaliyyətinin ümumi maliyyə nəticələrini, habelə qeyri-kommersiya əməliyyatlarından alınan gəlir və məsrəfləri əhatə edir.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et