Avropa Mərkəzi Bankı | Banco.az

Avropa Mərkəzi Bankı

Avropa Mərkəzi Bankı (European Central Bank) – avrozonada milli çərçivələrdən daha yuxarı səviyyədə monetar siyasət aparmaq üçün yaradılmış təşkilatdır. 1998-ci ildə Frankfurtda təməli qoyulmuşdur, avrozonada monetar siyasət məsuliyyətini öz üzərinə götürəndən,
1999-cu il yanvarın 1-dən isə tamamilə istismara verilmişdir. AMB avronu qəbul edən üzv ölkələrin milli bankları ilə işləyir. AMB-nin idarəedici şurasının tərkibi altı üzvdən, idarəedici şura və Avropa Pul- Kredit İttifaqının üzvləri olan milli bankların idarəedicilərindən ibarətdir. AMB avro banknotlarının buraxılmasında yeganə hüquq sahibidir. AMB-nin məqsədləri Maastrixt müqaviləsinə və aşağıdakılara söykənir: qiymət sabitliyini qorumaq; qiymət sabitliyinə tabe olmaq; ittifaqın ümumi iqtisadi siyasətinə dəstək vermək.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et