Valyuta məzənnələrinə təsir edən əsas amillər hansılardır? | Banco.az

Valyuta məzənnələrinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

Faiz dərəcələri və inflyasiya kimi amillərdən əlavə, valyuta məzənnəsi ölkənin iqtisadi sağlamlığının nisbi səviyyəsinin ən vacib amillərindən biridir. Valyuta məzənnələri dünyanın hər bir sərbəst bazar iqtisadiyyatı üçün vacib olan bir ölkənin ticarət səviyyəsində mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən valyuta məzənnələri ən çox izlənilən, təhlil edilmiş və dövlət tərəfindən idarə olunan iqtisadi tədbirlər sırasındadır. Lakin valyuta məzənnələri daha kiçik miqyasda da əhəmiyyət kəsb edir: investor portfelinin real qaytarılmasına təsir göstərir.

Birja məzənnələrinə baxış

Anlayışa nəzər salmadan əvvəl məzənnə dəyişikliyinin bir millətin digər millətlərlə ticarət əlaqələrinə necə təsir etdiyini anlamalıyıq. Daha yüksək qiymətləndirilən bir valyuta, bir ölkənin idxalını daha ucuz və xarici bazarlarda ixracını daha bahalı edir. Daha aşağı dəyərli bir valyuta, bir ölkənin idxalını daha bahalı və xarici bazarlarda ixracını daha ucuz edir. Daha yüksək məzənnənin ölkənin ticarət balansını pisləşdirəcəyi, daha aşağı məzənnənin isə onu yaxşılaşdıracağını gözləmək olar.

Birja məzənnələrini təyin edənlər

Valyuta məzənnələrini çoxsaylı amillər müəyyənləşdirir. Bu amillərdən çoxu iki ölkə arasındakı ticarət əlaqələri ilə əlaqədardır. Unutmayın, valyuta məzənnələri nisbidir və iki ölkənin valyutalarının müqayisəsi kimi ifadə olunur. Aşağıda iki ölkə arasındakı məzənnənin əsas müəyyənləşdiricilərindən bəziləri verilmişdir. Qeyd edək ki, bu amillər heç bir sıralamada deyil; İqtisadiyyatın bir çox tərəfi kimi bu amillərin nisbi əhəmiyyəti müzakirə mövzusudur.

1. İnflyasiyada fərqlər

Tipik olaraq aşağı inflyasiya dərəcəsi olan bir ölkə yüksələn valyuta dəyərini göstərir, çünki alıcılıq qabiliyyəti digər valyutalara nisbətən artır. 20-ci əsrin son yarısında inflyasiya səviyyəsi aşağı olan ölkələr Yaponiya, Almaniya və İsveçrə olarkən  ABŞ və Kanada isə aşağı inflyasiyanı yalnız bundan sonra əldə etdilər. İnflyasiyası daha yüksək olan ölkələr, adətən, ticarət tərəfdaşlarının valyutaları ilə əlaqədar məzənnələrin azalmasını görürlər. Bu da ümumiyyətlə daha yüksək faiz dərəcələri ilə müşayiət olunur.

2. Faiz dərəcələrində fərqlər

Faiz dərəcələri, inflyasiya və valyuta məzənnələri hamısı bir-birilə çox əlaqəlidir. Faiz dərəcələrini manipulyasiya etməklə mərkəzi banklar həm inflyasiya, həm də məzənnə üzərində təsir göstərir və dəyişən faiz dərəcələri inflyasiya və valyuta dəyərlərinə təsir göstərir. Yüksək faiz dərəcələri iqtisadiyyata kredit verənlərə digər ölkələrə nisbətən daha yüksək gəlir gətirir. Buna görə daha yüksək faiz dərəcələri xarici kapitalı cəlb edir və məzənnənin yüksəlməsinə səbəb olur. Bununla yanaşı, ölkədə inflyasiya başqalarına nisbətən daha yüksək olduqda və ya əlavə amillər valyutanın aşağı düşməsinə xidmət edərsə, daha yüksək faiz dərəcələrinin təsiri azaldılır. Qarşılıqlı əlaqə faiz dərəcələrini azaltmaq üçün mövcuddur – yəni aşağı faiz dərəcələri məzənnə dərəcələrini azaltmağa meyillidir.

3. Cari hesab kəsirləri

Cari hesab, bir ölkə və ticarət tərəfdaşları arasındakı ticarət balansıdır, mallar, xidmətlər, faizlər və dividentlər üçün ölkələr arasındakı bütün ödənişləri əks etdirir. Cari hesabdakı kəsir, ölkənin qazancından daha çox xarici ticarətə xərclədiyini və kəsiri ödəmək üçün xarici mənbələrdən kapital götürdüyünü göstərir. Başqa sözlə, ölkə ixracat satışından əldə etdiyi valyutadan daha çox xarici valyuta tələb edir və xarici valyuta onun məhsullarına olan tələbatdan daha çox öz valyutasını verir. Xarici valyutaya olan artıq tələb yerli mallar və xidmətlər xaricilər üçün kifayət qədər ucuz olana qədər ölkənin məzənnəsini aşağı salır.

4. Dövlət borcu

Dövlətlər sektor layihələri və hökumət tərəfindən maliyyələşdirmə xərclərini ödəmək üçün geniş miqyaslı kəsirli maliyyələşdirmə ilə məşğul olacaqlar. Bu cür fəaliyyət daxili iqtisadiyyatı stimullaşdırsa da, böyük ölkə çatışmazlığı və borcu olan millətlər xarici sərmayədarlar üçün az cəlbedicidir. Səbəb? Böyük bir borc inflyasiyanı təşviq edir və inflyasiya yüksək olarsa, borc xidmət sahəsinə göndəriləcək və nəticədə gələcəkdə daha ucuz real dollarla ödəniləcəkdir.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Ən pis vəziyyətdə, bir hökumət böyük bir borcun bir hissəsini ödəmək üçün pul çap edə bilər, ancaq pul təklifinin artması qaçılmaz olaraq inflyasiyaya səbəb olur. Üstəlik, bir hökumət daxili çatışmazlığı daxili vasitələrlə təmin edə bilmirsə (daxili istiqrazları satmaq, pul kütləsini artırmaq), onda xarici vətəndaşlara satış üçün qiymətli kağızların verilməsini artırmalı və bununla da qiymətlərini aşağı salmalıdır. Nəhayət, böyük bir borc, ölkənin öz öhdəliklərini yerinə yetirməmək riski olduğuna inanırsa, xaricilər üçün narahatçılıq ola bilər. Əcnəbilər defolt riskinin böyük olduğu təqdirdə həmin valyutada ifadə olunan qiymətli kağızlara sahib olmaq üçün az istəkli olacaqlar. Bu səbəbdən ölkənin borc reytinqi (məsələn, Moody’s və ya Standard & Poor’s tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi) onun məzənnəsinin həlledici amilidir.

5. Ticarət şərtləri

İxrac qiymətlərini idxal qiymətləri, ticarət şərtləri ilə cari hesablar və tədiyyə balansı ilə müqayisə edən nisbətdir. Bir ölkənin ixracının qiyməti idxala nisbətən daha yüksək sürətlə artarsa, ticarət şərtləri müsbət olaraq yaxşılaşmışdır. Ticarət şərtlərinin artması ölkənin ixracatına tələbatın artdığını göstərir. Bu da öz növbəsində ölkənin valyutasına artan tələbatı (və valyutanın dəyərinin artmasını) təmin edən ixracdan gəlirlərin artmasına səbəb olur. İxracın qiyməti idxala nisbətən daha kiçik bir sürətlə artarsa, ticarət tərəfdaşlarına nisbətdə valyutanın dəyəri azalacaq.

6. Güclü iqtisadi göstəricilər

Xarici sərmayəçilər istər-istəməz kapitallarını sərmayə qoyacaq güclü iqtisadi göstəriciləri olan sabit ölkələri axtarırlar. Bu kimi müsbət xüsusiyyətlərə sahib olan bir ölkə, investisiya fondlarını daha çox siyasi və iqtisadi riskə məruz qalmış ölkələrdən uzaqlaşdıracaqdır. Məsələn, siyasi qarışıqlıq bir valyutaya inamın itirilməsinə və kapitalın daha sabit ölkələrin valyutalarına hərəkətinə səbəb ola bilər.

Alt xətt

Bir portfelin ən çox investisiya yatırdığı valyutanın məzənnəsi həmin portfelin real gəlirliyini müəyyənləşdirir. Düşən məzənnə açıq şəkildə hər hansı bir sərmayədən əldə etdiyi gəlir və kapital artımını azaldır. Bundan əlavə, məzənnə faiz dərəcələri, inflyasiya və hətta daxili qiymətli kağızlardan əldə edilən kapital artımı kimi digər gəlir amillərinə təsir göstərir. Valyuta məzənnələri çox təcrübəli iqtisadçıları tez-tez çaşqın vəziyyətə salan çoxsaylı mürəkkəb amillərlə müəyyənləşdirilsə də, investorlar hələ də valyuta dəyərləri və məzənnələrin investisiya qoyuluşlarının gəlirlilik dərəcəsində necə mühüm rol oynadığına dair bir anlayışa sahib olmalıdırlar.

markzone.az

Bizi sosial şəbəkələrdən izləyin!!

Facebook

Instagram

Telegram

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et