Sığorta haqları və ödənişləri nə qədərdir - 2019-cu il I yarımil | Banco.az

Sığorta haqları və ödənişləri nə qədərdir - 2019-cu il I yarımil

Son bir ayda sığorta haqları 42 064,64 min manat olaraq ümumi I yarmildə 361 336,80 min manat olmuşdur. Sığorta şirkətləri üzrə ən çox artım Paşa Həyat Sığortada 15 156,7 min və Paşa Sığortada 7 781,3 min manat olmuşdur. Bundan sonra Atəşgah Həyat və Atəşgah sığorta şirkətlərində uyğun olaraq 3 040,5 min və 3 360 min manat olmuşdur. Ən az artım isə AXA MBASK şirkətində 0,6 min manat olmuşdur. 

Sığortaçının adı
 Sığorta Haqları
yanvar-iyun
(min manatla)
İyun ayında artımın məbləği
(min manatla)
1 Paşa Həyat Sığorta 109 275 15 156,7  
2 Paşa Sığorta  89 197,6   7 781,3  
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 36 157,7 1 656,7  
4 Atəşgah Həyat 19 985,6 3 040,5  
5 Atəşgah 17 633 3 360,0  
6 Meqa Sığorta 14 603,4 1 158,1  
7 Qala Sığorta 12 720,1 1 152,3  
8 Xalq Sığorta 12 680,9 1 548,5  
9 AtaSığorta 9 382,6 1 375,7  
10 İpək Yolu Sığorta 8 588,2 493,7  
11 AZSIĞORTA 7 263,5 1 072,7  
12 Qala Həyat 5 932,2 920,4  
13 Standard Insurance 4 757,6 1 023,6  
14 A-Qroup Sığorta Şirkəti 4 291,1 720,8  
15 Günay Sığorta  2 675,5 808,8  
16 Azərbaycan Sənaye Sığorta 2 663,3 356,7  
17 Rəvan Sığorta 1 291,3 232,1  
18 AXA MBASK  999,6 0,6  
19 Bakı Sığorta 522,5 74,3  
20 Amrah Sığorta 289,5 62,3  
21 Naxçıvansığorta 229,2 47,8  
22 Xalq Həyat 197,2   20,8  
  YEKUN 361 336,80 42 064,64

Sığorta ödənişləri isə iyun ayı üzrə 25 324,89 min manat olmuşdur. Həm I yarımil üzrə, həm də təkcə iyun ayı üzrə ən çox sığorta ödənişləri edən şirkətlər  isə yenə Paşa Həyat Sığorta və Paşa Sığorta olmuşdur. Atasığorta ümumi ödənişlərə görə 4-cü yeri tutsa da, iyun ayında Atəşgah Həyat və Xalq Sığortadan geridə qalır.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Sığortaçının adı Sığorta Ödənişləri
yanvar-iyun
(min manatla)
İyun ayında sığorta ödənişinin məbləği
(min manatla)
1 Paşa Həyat Sığorta 30 995,2 7 191,2
2 Paşa Sığorta 25 579,3 5 786,9
3 Atəşgah 10 018,4 2 279,4
4 AtaSığorta 7 153,4 1 079,9
5 Atəşgah Həyat 6 856,8 2 319,2
6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 6 422,2 945,2
7 Xalq Sığorta 5 884,8 1 485,9
8 İpək Yolu Sığorta 5 067,2 507,2
9 A-Qroup Sığorta Şirkəti 4 113,0 678,3
10 AXA MBASK 3 691,9 458,4
11 Qala Həyat 3 615,0 858,8
12 AZSIĞORTA 2 349,7 250,6
13 Standard Insurance 1 877,4 251,6
14 Meqa Sığorta 1 666,7 356,6
15 Qala Sığorta 1 452,2 426,5
16 Azərbaycan Sənaye Sığorta 1 007,7 226,0
17 Günay Sığorta 941,7 95,9
18 Rəvan Sığorta 172,0 28,7
19 Bakı Sığorta 135,3 77,5
20 Amrah Sığorta 101,5 20,7
21 Naxçıvansığorta 1,2 0,3
22 Xalq Həyat  - -
  YEKUN 119 102,38 25 324,89

Tərlan Qəhrəmanova, banco.az

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et