Azərbaycanda xarici emitentlər üçün istiqrazların emissiyası ilə bağlı məhdudiyyət müəyyənləşib | Banco.az

Azərbaycanda xarici emitentlər üçün istiqrazların emissiyası ilə bağlı məhdudiyyət müəyyənləşib

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qayda"nı təsdiq edib.

Emitent istiqrazların emissiyasını həyata keçirən hüquqi şəxs, institusional investor investisiya şirkətləri, investisiya fondları və onların idarəçiləri, əsas fəaliyyətini qiymətli kağızlara investisiyalar təşkil edən şəxslər, kredit təşkilatları, sığortaçılar, pensiya fondları və onların idarəçiləri, digər tənzimlənən maliyyə institutları, əmtəələrin və onlar üzrə törəmə alətlərin dilerləri, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, dövlətlər, mərkəzi banklardır.

Təmin edilməmiş istiqrazlar onlardan irəli gələn öhdəliklər girovla, qarantiya ilə, həmçinin dövlət və ya bələdiyyə zəmanəti ilə təmin edilməyən istiqrazlar, təmin edilmiş istiqrazlar onlar üzrə öhdəliklər girovla, qarantiya ilə, həmçinin dövlət və ya bələdiyyə zəmanəti ilə təmin edilmiş istiqrazlardır. Xalis aktivlər (kapital) isə bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra emitentin aktivlərinin qalıq dəyəridir.

Qaydaya əsasən, istiqrazların buraxılışının maksimum həcmi aşağıdakı düsturla hesablanır:                        

 

M - nəzərdə tutulan istiqraz buraxılışının maksimum həcmi;

T - təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın dəyəri;

r - təmin edilmiş istiqrazlar üzrə ödəniləcək olan faizlər (olduqda);

k - təmin edilməmiş istiqraz buraxılışının maksimum həcmi normativinin əmsalı (bu əmsal istiqraz buraxılışının maksimum həcminin emitentin xalis aktivlərinin dəyərinə nisbətdə tənzimlənməsi üçün tətbiq olunur);

A - emitentin xalis aktivlərinin dəyəri;

Bi - hər bir əvvəlki istiqraz buraxılışının yerləşdirilmə prosesində olan hissələrinin məcmu nominal dəyəri;

Ci - hər bir əvvəlki təmin edilmiş istiqraz buraxılışının yerləşdirilmə prosesində olan hissələrinin məcmu nominal dəyəri;

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

n - emitentin yerləşdirilmə prosesində olan istiqraz buraxılışlarının sayı.

Uzunmüddətli kredit reytinqi dərəcəsinə ("Standard&Poor’s", "Fitch Ratings", "Moody’s" reytinq agentliklərinin klassifikasiyasına görə) malik olmayan və ya uzunmüddətli kredit reytinqi dərəcəsi bu Qayda ilə müəyyən edilmiş reytinq dərəcəsindən aşağı olan Azərbaycanda qeydiyyata alınmış emitentlər üçün təmin edilməmiş istiqraz buraxılışının maksimum həcm normativinin əmsalı 2 müəyyən edilir. Azərbaycanda qeydiyyata alınmış və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən ("Standard&Poor’s", "Fitch Ratings", "Moody’s") verilmiş kredit reytinqi dərəcəsi Azərbaycan Respublikasının ölkə (suveren) borc reytinqindən maksimum 1  pillə aşağı olan emitentlər üçün təmin edilməmiş istiqraz buraxılışının maksimum həcm normativinin əmsalı 3 müəyyən edilir. Ən azı "BBB-" ("Standard&Poor's" və "Fitch" reytinq agentliklərinin klassifikasiyasına görə), "Baa3" ("Moody's" reytinq agentliyinin klassifikasiyasına görə) və ya digər reytinq agentliklərinin bu reytinq dərəcələrinə ekvivalent olan, uzunmüddətli kredit reytinqi dərəcəsinə malik xarici emitentlər üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində təmin edilməmiş istiqraz buraxılışının maksimum həcm normativinin əmsalı 3 müəyyən edilir. Uzunmüddətli reytinq dərəcəsindən aşağı reytinq dərəcəsinə malik olan və ya uzunmüddətli kredit reytinqi dərəcəsinə malik olmayan xarici emitentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində təmin edilməmiş istiqrazların emissiyasına yol verilmir.

APA

Bizi sosial şəbəkələrdən izləyin!!

Facebook

Instagram

Telegram

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et