Uzunmüddətli kreditlər | Banco.az

Uzunmüddətli kreditlər

Uzunmüddətli    kreditlər    (longterm     credits)    –    əsas    fondların genişləndirilmiş təkrar istehsalına xərclənmək üçün müəssisə və təşkilatlara, habelə mənzil tikmək, təsərrüfat yaratmaq və başqa bu kimi məqsədlər üçün banklar tərəfindən əhaliyə verilir.