Amortizasiya | Banco.az

Amortizasiya

Amortizasiya (amortization) – vaxt keçdikcə meydana gələn aşınma nəticəsində aktivlərin real dəyərinin getdikcə azalması.