Adambaşına düşən pul gəlirləri | Banco.az

Adambaşına düşən pul gəlirləri

Adambaşına düşən pul gəlirləri (per capita income) – hesabat dövründə əhalinin pul gəlirlərinin onun orta illik daimi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir. Ailənin məcmu gəlirlərinin ailə üzvlərinin sayına nisbəti isə ailədə adambaşına düşən orta gəlirdir.

Bank işi kursları

Banco Academy

Qeydiyyatdan keç