Adambaşına düşən pul gəlirləri | Banco.az

Adambaşına düşən pul gəlirləri

Adambaşına düşən pul gəlirləri (per capita income) – hesabat dövründə əhalinin pul gəlirlərinin onun orta illik daimi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir. Ailənin məcmu gəlirlərinin ailə üzvlərinin sayına nisbəti isə ailədə adambaşına düşən orta gəlirdir.