İqtisadçılar üçün ingilis dili: DƏRS 2 | Banco.az

İqtisadçılar üçün ingilis dili: DƏRS 2

Banco.az komandasının  sizlər üçün  hazırladığı  iqtisadçılar üçün ingilis dili rubrikası davam edir.  Hər həftə bir dərsin olacağı bu rubrikada iqtisadiyyatda işlənən bəzi ingilis sözlərinin tərcüməsini öyrənəcəksiniz. 

Cost of goods sold – Satılmış məhsulların dəyəri

Profit – Mənfəət

Cash Flow – Nəğd pul axını

Financial intermediaries – Maliyyə vasitəçiləri

Investments - İnvestisiyalar

Stock Market – Səhm bazarı

Money market – Pul bazarı

Forex Market – Xarici valyuta bazarı

Book Value – Kağız üzərindəki dəyər

Bull and Bear market – “Öküz” və “Ayı” bazarı

Recession - Durğunluq

Index - İndeks

Technical Analysis – Texniki analiz

Fundamental Analysis – Fundamental analiz

Top-down approach – yuxarıdan aşağı yanaşma

Bottom-up approach – aşağıdan yuxarı yanaşma

Valuation – qiymətləndirmə

Loan - borc

Interest - fazi

Bond - istiqraz

Coupon – istiqraz faizi

Share – səhm

Dividend – divident, səhmə görə ödənilən pul

Forward contracts – “forvard” müqavilələri

Future contracts – “fyuçers” müqavilələri

Options – opsion müqavilələri

excessive - həddən artıq

money suply - dövriyyədə olan pul

government securities - dövlət qiymətli kağızları

governmental unities - dövlət idarələri

demand deposit - tələbli əmanət

expand - genişləndirmək

contract - azaltmaq

money laundering-çirkli pulların yuyulması

restrict - məhdudlaşdırmaq

law compliance - qanuna əməl etmə

Birinci dərslə burdan tanış ola bilərsiniz

Xəzər Aslanov. Banco.az

Bank işi kursları

Banco Academy

Qeydiyyatdan keç