İnformasiya təhlükəsizliyi müdiri | Banco.az
AccessBank

İnformasiya təhlükəsizliyi müdiri

Vakansiya haqqında məlumat: 

İnformasiya təhlükəsizliyi müdiri. 

Vəzifə öhdəlikləri. 

 Bankda informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə siyasət və prosedurlar, standartlar və proseslər işləyib hazırlayır və tətbiq edir; 
 İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şurada iştirak edir. Əsas risk göstəriciləri və onların reallaşması statusu, eləcə də informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı qəzaların idarə olunması haqqında dövri hesabatlar təqdim edir; 
 Əməkdaşların informasiya təhlükəsizliyi məsələləri ilə əlaqədar məlumatlanma səviyyəsinin artırılması üçün treninqlərin keçirilməsi 
 Qanunsuz və ya səlahiyyətsiz giriş hallarını aşkarlamaq məqsədi ilə informasiya sistemlərinə nəzarət olunması və yoxlanması; düzəliş tədbirlərini tövsiyə edən hesabatların hazırlanması; 
 Nəzarət vasitələrinin, informasiya təhlükəsizliyi üzrə təcrübə və tədbirlərin auditinin aparılması və kənar təchizatçılar da daxil olmaqla, effektivlik və risk hesabatlarının hazırlanması; 
 İnformasiya sistemlərinin inkişaf strategiyasının informasiya təhlükəsizliyi tələblərini əhatə etməsinə nəzarət olunması; 
 Mühafizə səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə fasiləsiz prosesin təşkili; 
 İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində qəzaların idarə olunması; 
 Təhlükəsizliyin pozulması və qəza hallarını sənədləşdirən hesabatların hazırlanması; 
 Potensial boşluqları və pozuntuları aşkara çıxarmaq məqsədi ilə informasiya texnologiyaları infrastrukturunun fasiləsiz surətdə qiymətləndirilməsi; 
 Fəaliyyətin informasiya təhlükəsizliyi prosedurlarına və siyasətinə müvafiqliyinin mütəmadi olaraq yoxlanması; 
 İnformasiya təhlükəsizliyi məsələləri ilə əlaqədar kənar nəzarətedici orqanlarla əlaqə saxlanması; 
 Xidmət təchizatçılarının və tənzimləyicilərinin informasiya təhlükəsizliyi tələblərinin tətbiqi; 
 İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsinin büdcəsinin idarə olunması; 
 İnformasiyanın qorunması tədbirlərinə dair tələblərin formalaşdırıması, mühafizə texnikası və informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin konsepsiyalarının işlənib hazırlanması; 
 Pen-testlərin keçirilməsinin təşkili, bankın struktur bölmələrində aşkarlanmış boşluqların aradan qaldırılmasına nəzarət; 
 Girişin idarə olunması üçün proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və tələblərin irəli sürülməsi; 
 Əməkdaşların girişinin departament və şöbə rəhbərləri ilə razılaşdırılması. Girişlərin rol matrislərinin yaradılması və tətbiqi. 
 İnformasiya təhlükəsizliyi metrikalarının layihələndirilməsi, tətbiqi və monitorinqi. 

Tələblər:

 Ali təhsil (profil üzrə təhsilə üstünlük verilir); 
 Bu sahədə ən azı 3 il iş təcrübəsi; 
 Layihələrin idarə olunması və informasiya təhlükəsizliyi üzrə proseslərin qurulması sahəsində təcrübə 
 Əməliyyat sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə daxili vasitə və mexanizmləri bilmək (Windows, *nix) 
 Məlumatların qorunması üsullarını və vasitələrini bilmək (şəbəkələrarası ekranlar, müdaxilələrin aşkarlanması sistemləri, mühafizə səviyyəsinin təhlili vasitələri və s.); 
 İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyini və tənzimləyicilərin normativ-hüquqi aktlarını bilmək 
 Beynəlxalq standartları, analitik hesabatları və s. başa düşəcək səviyyədə ingilis dilini bilmək; 
 CISSP, CISA, CISM, Lead Implementer ISO/IEC 27001:2013, CompTIA Security+ (önəm verilir) sertifikatlarının mövcudluğu 
 Komandada və müstəqil şəkildə işləmək bacarığı. 

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et

Bank işi kursları

Banco Academy

Qeydiyyatdan keç