İqtisadçılar üçün ingilis dili: SON DƏRS | Banco.az

İqtisadçılar üçün ingilis dili: SON DƏRS

Banco.az komandasının sizlər üçün hazırladığı iqtisadçılar üçün ingilis dili rubrikasının artıq son dərsidir, səkkizinci dərsdə  sizin üçün testlər olacaq və həmin testlər dərslərdə təqdim edilmiş sözlərin düzgün tərcüməsinə əsaslanacaq. Ümid edirik, sizə faydalı ola bilmişik, ingilis dili ilə qalın :) 

privatization - özəlləşdirmə 

internal audit - daxili təftiş

evaluation - qiymətləndirmə

maturities - ödəniş müddəti

disburse - ödəmək

charge - dəyər

commitment fee - öhdəçilik haqqı

treasury bill - xəzinə vekseli

issue - emisiya

merchants - tacirlər

incorporate - korporasiya kimi qeydiyyatdan keçən şirkət

sell by sample - nümunəyə əsasən satmaq

objectives of taxation - vergiqoymanın məqsədləri

levy - yığma, toplama (vergi)

raise revenue - gəliri artırmaq

income  redistribution  - gəliri yenidən bölüşdürmək

tax evasion - vergi ödəmədən yayınmaq

tax avoidance - vergidən yayınma

tax burden - vergi yükü

tax return - vergi bəyannaməsi

inheritance tax - mirasa qoyulmuş vergi

real property - daşınmaz əmlak

personal property - daşınar əmlak

real estate - daşınmaz əmlak

value-added tax (VAT) - Əlavə Dəyər Vergisi

Xəzər Aslanov. banco.az

Birinci Dərs

İkinci Dərs

Üçüncü Dərs

Dördüncü Dərs

Beşinci Dərs

Altıncı Dərs

Bank işi kursları

Banco Academy

Qeydiyyatdan keç