Bank Standard | Banco.az

Bank Standard

Ünvan: 
Azərbaycan, AZ1005, Bakı, Azərbaycan pr-ti, 4
Telefon: 
(012) 497 10 70
Filialı: 
16
Bankomatlar: 
132
E-poçt: 
bank@bankstandard.com
CEO: 
Xalid Əhədov
Kredit
Rekvizitlər: 
Tam adı: Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti "Bank Standard" Kommersiya Bankı
Qısaldılmış adı: QSC "Bank Standard" KB
Ünvan: Azərbaycan, AZ1005, Bakı, Azərbaycan pr., 4
VÖEN: 9900006801
Kod: 505237  
AR Mərkəzi Bankında 
müxbir hesabı:
AZ66NABZ01350100000000003944
SWIFT: MOSZAZ22
Telefon: (+994 12) 497 10 70
Faks: (+994 12) 497 20 94; 498 07 78
Teleks: 142458 MOST AI
Web-site: www.bankstandard.com
E-mail: bank@bankstandard.com

 

AZN QSC "Bank Standard" KB 
Kod: 505237 
SWIFT: MOSZAZ22 
Müxbir hesab: AZ66NABZ01350100000000003944 
AR Mərkəzi Bankında 
VÖEN: 9900006801 
USD DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NY, US 
SWIFT: BKTRUS33XXX 
Корсчет: 04404328    
EUR Societe Generale, Paris 
SWIFT: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 3000 3069 9000 1012 9377 828 
Müxbir hesab: 00 1012 9377 80 
RUB VTB Bank, Moscow 
SWIFT: VTBRRUMMXX 
Müxbir hesab: 30111810755550000123     
GBP Barclays Bank PLC, London 
SWIFT: BARCGB22 
Müxbir hesab: 20325343292592 
CHF

CREDIT SUISSE AG (HEAD OFFICE) ZURICH CH

SWIFT: CRESCHZZ80A 
Корсчет: 0835-0707008-93-010

JPY SUMITOMO MITSU BANKING CORPORATION, TOKYO, JP 
SWIFT: SMBCJPJTXXX 
Корсчет: 4409  

 

Call center: 
Tel:158
Əlavə məl.: 

Azərbaycan Respublikasının ən iri, korporativ və pərakəndə biznesi üzrə mütərəqqi struktura malik kommersiya bankı mövqeyinin dəstəklənməsi və möhkəmləndirilməsi, habelə həm yerli bazarda, həm də beynəlxalq maliyyə bazarlarında sabit maliyyə təsisatı nüfuzunun qorunub saxlanılması. 


 Ortamüddətli strateji planı

ətraflı
  • Bankın sonrakı institusional inkişafı və korporativ idarəetmə sisteminin möhkəmləndirilməsi;
  • Bankın korporativ və pərakəndə biznesinin inkişafı istiqamətində işlərin gücləndirilməsi;
  • Bankın filial şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün balanslaşdırılmış və səmərə artımına hədəflənmiş siyasətin tətbiqi;
  • Kredit risklərinə, likvidlik risklərinə, əməliyyat və bazar risklərinə xüsusi diqqət göstərməklə Bankda risklərin idarə edilməsi sisteminin gücləndirilməsi və getdikcə təkmilləşdirilməsi. Mütərəqqi bank texnologiyalarının, qəliblərinin işlənib-hazırlanması və tətbiqi və bu sahədə ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi;
  • Bankın filial şəbəkəsinin daxili nəzarət və idarə etmə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi;
  • Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və banklar ilə əməkdaşlıq işinin genişləndirilməsi;
  • Pərakəndə müştərilərdən cəlb edilmiş əmanətlərin payının artırılması hesabına vəsaitlərin cəlb edilməsi mənbələrinin sonrakı diversifikasiyası;
  • Bankın törəmə və asılı şirkətləri (Standard Capital, Standard Insurance, Standard Leasing) vasitəsilə çarpaz satış təcrübəsinin genişləndirilməsi və Bankın pərakəndə və korporativ müştəri toplumları üçün “One Stop Shop” konsepsiyasının yaradılması;
  • Bankın VIP müştəriləri üçün nəzərdə tutulmuş, keyfiyyətcə yeni məhsul və xidmətlərin, məsələn, aktivlərin idarə edilməsi, broker xidmətləri, məsləhətləşmə xidmətləri və s. yaradılması istiqamətində işlərin gücləndirilməsi;
  • Bankın korporativ müştəri toplumunun iri layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə əməliyyatların tətbiqi və sonrakı genişləndirilməsi.

Press Reliz